Tổng hợp phần mềm xem camera các hãng

Tổng hợp phần mềm xem camera các hãng.

1- Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Avtech.

– Mở Port Web, Mobile:: 80-81-82.

– Phần mềm xem qua di động: EagleEyes.

– Phần mềm xem trên PC/ laptop: Video Viewer

2. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi  Dahua.

– Mở Port Web: 80

– Mở port Mobile :37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS

– Phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

3. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi  Vantech

Model : x55CVI, x50CVI, x51CVI, x53CVI, x52CVI (X: là số kênh của đầu ghi)

: VP-64NVR, VP-128NVR, x700NVR2, x700NVR, x700nvr3 (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80-81

– Mở Port Mobile : 37777

– Phần mềm xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS

– Phẩn mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

-Phần mềm trên hệ điều hành Windown phone: wDMSS

Các Model: X800 – 4800s – 8800H  . (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Web: 80 và 7777

– Mở Port Mobile: 8888

– Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Ezeye hoặc    Asee+

– Phẩn mềm xem qua hệ điều hành Anroid: Asee  + VmeyeProHD

Các Model: VP-464TVI, x64TVI, x63TVI, VP-634AHDH, 63xAHDH, x63AHD (X: là số kênh của đầu ghi)

– Mở Port Mobile và Web: 80 – 81

– Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS: Iwacht DVR II

– Phần mềm xem qua hệ điều hành Android: Iwacht DVR II

– Mở port web: 80-81

-Mở port moblie: 34567

-Phần mềm cho hệ điều hành anroid: xmeye,

-Phần mềm cho hệ điều hành iOS: xmeye

-Phần mềm cho windơn phone: không support.

-Phần mềm xem camera trên PC: CMS

4. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Abell.

– Mở Port Web: 80

– Mở Port Mobile :34567

– Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS và Android:

+ Xem bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper.

+ Xem phần Mền Cloud: vMeyeCloudLite

5. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi JUAN.

– Mở Port  Web : 80-8880

– Mở Port Mobile : 80

-Phần mềm xem qua hệ điều hánh iOS và Android:

+Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET

+Xem phần Mềm hệ điều hành Android: ESEE

6. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Questek.

– Port web: 80

– Port mobile: 34567.

– Phần mềm xem trên điện thoại: vmEye supper

7. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi HIKVISiON và HD-PARAGON

– Port web: 80

– Port Mobile 8000

– Port hỗ trợ : 554

– Phần mềm xem trên điện thoại (anroid, iOS, windowphone): IVMS-4500

– Phần mềm quản lý tập trung trên máy tính: iVMS-4200

8. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi KCE

Portweb: 80  – 9011

Port Mobile : 9010

Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 dùng ACS

9.Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Tibet

– Port web: 80

-Port mobile 9091

Phần mềm xem qua điện thoại   i-smartViewer

10. Các Port và phần mểm camera trên điện thoại cho đầu ghi Samsung

Port web 80

Port mobile 8081 – 9004

Phần mềm xem qua điện thoại    IPOLIS mobile

11. Tổng hợp Port mobile chung cho các đầu ghi sử dụng phần mềm xem qua Mobile  :

 

Default Port Compatible Apps
may support following ports EZeye, EZeyePro, eyePlayer, Super mEye
100 Meye , Meye free,MeyePlus , Streaming
101,111 Tmeye , Tmeye+, Tmeye free
3357 zMeye , zMeyePlus, zMeye free
TCP port:8000 IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro,
6802 DVRMobile
18004 APlayer, APlayer+, APlayerPro, ASee, ASee+, ASeePro,

ASeeProHD, ASee free, EZeye, SwannView

TCP Port:34567 Super vMeye, vMeyesuper, xMeye
34599 vMeye , vMeye free , vMeyeProHD, vMeye+(imac)
7050 Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)
15961 KMeye, Super KMeye4, KMeye4, SmartHD, Cplayer
TCP Port:34567 Super vMeye, vMeyesuper
15966 HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo
TCP Port:8101 DVRPlayer+(imac)
10510 Mobileeye, MobileEye_client(imac)
Hi sharp 80

8888,8866,8855

SuperCam cho Iphone

Naway,Nawa