Tổng Hợp Phần Mềm Camera KBVISION

Phần mềm KBiVMS.

Phần mềm KBiVMS là phần mềm quản lý camera IP tập chung, dowload tại đây