Tag: công ty lắp đặt camera

TP.HCM lắp đặt camera giám sát tại khu kinh doanh hóa chất

P.HCM lắp đặt camera giám sát tại khu kinh doanh hóa chất UBND TPHCM mới đây đã nghiên cưu triển khai kế hoạch lắp đặt camera quan sát tại khu kinh doanh hóa chất. Địa bàn áp dụng trên toàn địa bàn quận 5. Việc yêu cầu lắp đặt camera giám sát tại các khu vực […]