Nguồn Tổng Có Sạc

Nguồn tổng có sạc là bộ nguồn tập chung cho nhiều Camera, kết hợp với tính năng tự sạc giúp cho hệ thống camera vẫn hoạt động khi mất điện nhiều giờ liên tục.